Hoito

Hoitokerta kestää noin tunnin ja tapahtuu hoitopöydällä. Asiakas on alusvaatteisillaan peite päällään tai vaatteet yllään. Terapeutin kosketus on rauhallista, kuuntelevaa ja läsnäolevaa. Kehon jännittyneitä kohtia kohdataan pakottamatta ja pyrkimättä muuttamaan mitään. Tarvittaessa terapeutti voi sanallistaa havaintojaan. Asiakas voi myös puhua tuntemuksistaan tai olla hiljaa. Turvallisessa tilassa ja terapeutin tuen kannattelemana on mahdollista päästää pidätellyt tunteet pintaan kehon säätelemässä tahdissa.

Jännityksen vapautuessa kehon asento muuttuu rennommaksi ja hengitys saa lisää tilaa. Kehon kipuilu alkaa hellittää ja uni rauhoittuu. Tietoisemman kehoyhteyden myötä aukeaa yhteys omaan sisimpään. On helpompi tunnistaa ja ilmaista omia tunteita, tarpeita ja rajoja. Elämänilo ja luovuus voivat alkaa vapaammin virrata.

Roseniin tutustuminen kannattaa aloittaa muutamalla käyntikerralla 1–2 viikon välein. Jatkossa käyntitiheyttä voi arvioida itseään kuunnellen. Rosen sopii hyvin myös psykoterapian rinnalle.

Rosen-terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.